Home

Psychotherapie Mariette Hornsveld

Psychopraktijk Mariette Hornsveld is een praktijk voor psychotherapie voor volwassenen. Daarnaast is de praktijk gespecialiseerd in de behandeling van chronische stress klachten (overspannenheid, burn-out klachten) en EMDR. In hetzelfde gebouw waar de praktijk zit, zijn andere psychotherapeuten, relatie- en systeemtherapeuten en psychiaters gevestigd. De onderlinge lijnen met collega vrijgevestigde therapeuten zijn kort zodat er op een efficiënte manier kan worden samengewerkt als dat nodig is. Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen (zie verder onder vergoeding). Om voor vergoeding door uw zorgverzekering in aanmerking te komen is een schriftelijke verwijzing voor psychotherapie nodig door uw huisarts of bedrijfsarts.

Nieuw: start Mindfulnesstraining september 2022

Zie voor verdere informatie onder mindfulness.

Wachttijden

Bij Psychopraktijk Mariette Hornsveld is sprake van wachttijden, zoals bij de meeste psychotherapeuten het geval is. Er is alleen sprake van zogenaamde aanmeldingswachttijden: dat is de wachttijd tussen het moment dat u contact opneemt en de datum van het eerste gesprek, het zogenaamde intakegesprek. Aansluitend op de intake wordt er gestart met de behandeling.

Per heden is de (aanmeldings)wachttijd als volgt: 12 weken

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de psychotherapeut of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).”