Psychotherapie


Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. Dit gebeurt door een BIG-geregistreerde psychotherapeut en kan zowel individueel plaats vinden als in de vorm van relatietherapie, gezinstherapie, of door het betrekken van ouders bij de behandeling als het om kinderen of jeugdigen gaat. In gesprekken bespreekt u met de psychotherapeut uw klachten en problemen.

De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.

Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat u er minder last van hebt. De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, hechtingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. Vaak liggen er negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag.

Werkwijze.

De behandeling start met een diagnostische fase die 2-5 gesprekken duurt. Daarin wordt met u gekeken naar de aard van de problemen, en wordt gekeken naar zaken en gebeurtenissen uit het heden en het verleden die daarmee samen kunnen hangen. De psychotherapeut kijkt daarbij ook naar uw mogelijkheden en beperkingen en de te kiezen behandelmethode. En hij vormt gedachten of hypotheses over wat er met u aan de hand is: de diagnose.

Na de diagnostische fase worden diagnose en het behandelplan met u besproken. Als u zich hierin kunt vinden en psychotherapie de geschikte behandeling is, begint de eigenlijke therapie in de vorm van gesprekken.

 Individuele Psychotherapie. In veel gevallen wordt individuele psychotherapie als behandelmethode gebruikt. Afhankelijke van de problematiek en de therapeut, wordt gebruik gemaakt van psychoanalytische psychotherapie, systeemtherapie of (cognitieve) gedragstherapie. In veel gevallen wordt gebruik gemaakt van een combinatie van deze invalshoeken. Belangrijker dan de specifieke manier van benaderen is het contact tussen de therapeut en cliënt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een goede “klik” tussen de cliënt en de therapeut zorgt voor vermindering van klachten.

%d bloggers liken dit: